مقررات مربوط به بخش عکس

در بخش عکس

، آثار مرتبط با موضوع جشنواره باید طبق شرایط ذکر شده در فرم ، با کیفیت مناسب ارسال شوند

عکس های ارسالی نباید دارای امضای عکس ، پاسپارتور، قاب ، تاریخ ، واتر مارک ، لوگو و یا هرگونه نشانه های تصویری باشد

در مورد عکاسی ، پردازش عکس ها با استفاده از نرم افزارهایی مانند فوتوشاپ و … فقط در حد اصلاح رنگ و نوز مجاز می باشد

عکس های ارسالی می توانند رنگی یا مونو کروم باشند

آخرین مهلت ارسال آثار 20 اسفند ماه 1396 می باشد

جهت ارسال عکس ، تکمیل فرم ذیل الزامی است
متقاضی شرکت در مسابقه عکس ، بخش :