آقای ناصر باکیده

مدیر فرهنگی و دبیر جشنواره

 

آقای علی امیر کمالی

رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان البرز و رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره

 

آقای اسماعیل آجرلو

مدیر کل حوزه هنری استان البرز

 

آقای امیر مسعود وادی نژاد

فیلمسازو دبیر اجرایی جشنواره

 

آقای مهدی مسعود شاهی

مدیر فرهنگی دبیری جشنوارهای بین المللی فیلم فجر، کودکان و نوجوانان ...

 

آقای عبدالله باکیده

فیلمنامه نویس و کارگردان سینما

 

خانم انسیه شاه حسینی

فیلمنامه نویس و کارگردان سینما

 

آقای رضا برجی

عکاس ومستند ساز جنگ

 

آقای داریوش یاری

فیلمنامه نویس و کارگردان سینما

 

آقای عزیزالله حاجی مشهدی

نویسنده، پژوهشگر و منتقد سینما