اعضای شورای سیاستگذاری و راهبردی جشنواره

آقای علی امیر کمالی( رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان البرز و رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره)

 

آقای ناصر باکیده( مدیر فرهنگی و دبیر جشنواره)

 

آقای امیر مسعود وادی نژاد( فیلمسازو دبیر اجرایی جشنواره)

 

آقای اسماعیل آجرلو مدیر کل حوزه هنری استان البرز

 

آقای عبدالله باکیده( فیلمنامه نویس و کارگردان سینما)

 

آقای مهدی مسعود شاهی( مدیر فرهنگی دبیری جشنوارهای بین المللی فیلم فجر، کودکان و نوجوانان …)

 

آقای رضا برجی( عکاس ومستند ساز جنگ)

 

خانم انسیه شاه حسینی ( فیلمنامه نویس و کارگردان سینما)

 

آقای عزیزالله حاجی مشهدی( نویسنده، پژوهشگر و منتقد سینما)

 

آقای داریوش یاری( فیلمنامه نویس و کارگردان سینما)